Sylwetki kandydatów

(w kolejności zgłaszania się)

Kandydaci na Przewodniczącą/ego Sekcji Młodych PTP

1. Katarzyna Parcińska

Oddział Warszawski

Pracuję w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Pediatrii DSK UCK WUM w Warszawie, w grudniu rozpoczęłam 3 rok rezydentury. Jestem również członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego PTP oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego PTP. Działam w Europejskiej Akademii Pediatrii (EAP) jako reprezentantka Polski w Sekcji Młodych Young EAP. Moją działalność naukową koncentruję na tematyce dzieci chorujących na nieswoiste zapalenia jelit.
Chciałabym przede wszystkim rozpocząć współdziałanie i kooperację Sekcji Młodych PTP z sekcją Young European Academy of Paediatrics jak również zwiększyć widoczność sekcji i całego PTP w social mediach. Chciałabym, aby poprzez działalność Sekcji Młodych rezydenci mieli większe możliwości prezentowania swoich prac i przypadków klinicznych na konferencjach PTP oraz mieli większą sprawczość w kwestiach dotyczących zmian w programie specjalizacyjnym i realizacji stażów. Chciałabym również, aby każdy członek Sekcji Młodych miał przestrzeń na realizowanie własnych pomysłów i projektów oraz otrzymywał wsparcie Sekcji w tym zakresie.

2. Hanna Lypkan

Oddział Warszawski

Nazywam się Hanna Lypkan i jestem absolwentką kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie odbywam I rok specjalizacji z Pediatrii w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Z wielkim entuzjazmem pragnę zgłosić swoją kandydaturę na Przewodniczącego Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
Dla mnie, możliwość przynależności do Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, jest nie tylko niezmiernym zaszczytem, ale również wyjątkową okazją do aktywnego przyczyniania się do jego rozwoju. Uważam, że moje dotychczasowe doświadczenia i charakterystyczna dla mnie staranność oraz zaangażowanie mogą znacząco wzbogacić działania Towarzystwa.
Zawsze podchodzę do powierzonych mi zadań z pełną odpowiedzialnością, dbając o każdy szczegół, co jest kluczowe w pracy medycznej, a tym bardziej w obszarze tak delikatnym jak pediatria. Moje zaangażowanie nie ograniczało się tylko do nauki. Podczas studiów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z pasją uczestniczyłam w wielu dodatkowych aktywnościach społecznych, które umożliwiły mi rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy lekarza.
Byłam aktywnym członkiem różnych Studenckich Kół Naukowych, gdzie miałam okazję pogłębiać swoją wiedzę medyczną oraz rozwijać umiejętności badawcze. Dodatkowo, jako działaczka IFMSA, pełniąc funkcję Koordynatora Lokalnego Projektu „Pora Seniora”, miałam okazję nie tylko organizować akcje charytatywne, ale również uczyć się, jak ważne jest zrozumienie potrzeb społeczności, z którymi pracujemy. Ta rola pozwoliła mi na rozwój umiejętności lidera, zarządzania zespołem oraz realizacji projektów od idei do efektu końcowego, co przyniosło znaczący wkład w rozwój sekcji.
Uważam, że te doświadczenia doskonale wpisują się w misję PTP, pozwalając mi na aktywne wspieranie rozwoju Towarzystwa oraz przyczynianie się do poprawy jakości opieki pediatrycznej w Polsce. Poniżej przedstawiam kilka moich propozycji dotyczących przyszłej działalności Sekcji:
• Ułatwienie dostępu do wiedzy dla młodych pediatrów.
• Promocja środowiska pediatrycznego.
• Integracja lekarzy, łącząca odpoczynek z osobistym rozwojem.
• Obalanie najważniejszych mitów pediatrycznych.
• Edukacja z podstaw pediatrii i umiejętności praktycznych.
• Wymiana doświadczeń między ośrodkami.
• Zachęcanie do rozwoju w dziedzinie pediatrii i ułatwianie ścieżki kariery naukowej.
• Organizacja spotkań z rodzicami oraz udostępnianie online informacji promujących szczepienia i porad dotyczących opieki nad dzieckiem.
• Wprowadzenie elektronicznego systemu ośrodków medycznych dla pacjentów pediatrycznych.
• Promowanie korzystania z systemów elektronicznych, np. elektronicznych kart szczepień dla każdego pacjenta.
• Wspieranie nauki do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego oraz porady dotyczące rozliczenia specjalizacji.
• Organizacja konkursów dla lekarzy i ośrodków pediatrycznych.
• Przeprowadzanie akcji charytatywnych.
Mam nadzieję, że moje doświadczenie i pasja pozwolą mi wnieść wartościowy wkład do pracy Sekcji Młodych PTP. Z niecierpliwością oczekuję na możliwość rozpoczęcia współpracy.

Kandydaci na Członków Zarządu Sekcji Młodych PTP

1. Karolina Zięba

Oddział Warszawski PTP

Ukończyłam studia medyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w 2021r. Jestem rezydentką pierwszego roku pediatrii, pełną chęci i gotową do zdobywania doświadczenia, które pozwoli mi aktywnie włączyć się w rozwój tej dziedziny medycyny. Swoje szkolenie odbywam w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Chociaż moje doświadczenie w pediatrii jest na początkowym etapie, to chciałabym aktywnie i z zaangażowaniem je zdobywać.

Pracuję także jako programistka od ponad trzech lat. Projekty nad którymi pracuję związane są z medycyną. Przykładem jest aplikacja do obsługi Holtera czy narzędzie do monitorowania tętna płodu w warunkach domowych.
Tworzenie projektów łączących wiedzę medyczną z programowaniem sprawia mi dużo satysfakcji. Wierzę, że te umiejętności mogą stanowić cenne wsparcie we wprowadzaniu innowacji i nowoczesnych technologii, które przyczynią się do efektywniejszej pracy lekarzy i podniesienia standardów opieki pediatrycznej.
Plany i Pomysły na Działalność w Sekcji Młodych PTP:
- Aplikacje Dla Rodziców i Pediatrów: Chcę współtworzyć aplikacje, które będą nie tylko narzędziem do śledzenia rozwoju dziecka, ale także ułatwią pediatrom skuteczną komunikację z pacjentami i przyspieszą ich pracę
- Edukacyjne Inicjatywy: Planuję organizować webinary, szkolenia online i tworzyć materiały edukacyjne, aby wspierać rozwój wiedzy pediatrów i rodziców w dziedzinie pediatrii.
- Aktywna Rola w Społeczności Młodych Specjalistów: Chcę aktywnie uczestniczyć w organizacji wydarzeń, konferencji i inicjatyw, które skupiają młodych specjalistów, budując silną wspólnotę i umożliwiając wymianę doświadczeń.

Chciałabym, aby Sekcja akywnie słuchała młodych lekarzy i reagowała na ich potrzeby, np. poprzez robienie ankiet, w których lekarz mógłby wskazywać obszary, które są dla niego niejasne lub które chciałby rozszerzyć, a następnie uwzględniać te tematy w organizowanych szkoleniach.

Mam nadzieję, że moje zaangażowanie oraz zdolności programistyczne pozwolą wnosić świeże spojrzenie i praktyczne pomysły do Sekcji Młodych PTP.
Z niecierpliwością czekam na możliwość współpracy i rozwijania się razem z innymi pasjonatami pediatrii.

2. Kinga Szczepaniak

Oddział Warszawski PTP

Absolwentka kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku 2020
Aktualnie na trzecim roku rezydentury z pediatrii ogólne w Klinice Neurologii i Epileptologii Instytutu Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
Zawodowo interesuje się dietą ketogenną oraz opieką nad pacjentami z rozpoznaniem stwardnienia guzowatego
W trakcie studiów aktywnie zaangażowana w życie uczelni, członkini Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM w latach 2017-2019, przewodniczyłam przez pięć lat SKN przy Klinice Chorób zakaźnych Wieku Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, sześciokrotna stypendystka Stypendium Rektora WUM,
Program kandydata:
1. Organizacja comiesięcznych spotkań herbatkowych w Warszawie z omawianiem pytań testowych z PES
2. Coroczne spotkanie integracyjne Młodych Pediatrów z warsztatami animacji dla dzieci
3. Program spotkań interdyscyplinarnych dotyczących pracy z dziećmi z psychologami, logopedami, fizjoterapeutami, dietetykami, pedagogami i pielęgniarkami
4. Coroczna konferencja Młodych Pediatrów w Warszawie
5. Współpraca z ośrodkami zagranicznymi - próba zorganizowania meetingów online z dyskusją typu "journal club"

3. Agnieszka Bojanowska

Oddział Olsztyński PTP

W 2020 r. ukończyłam Warszawski Uniwersytet Medyczny. Część studiów odbyłam we Francji na Université de Strasbourg w ramach programu Erasmus+, zdobyłam też doświadczenie jako członek misji medycznej w Kenii organizowanej przez "Leczymy z Misją". Aktualnie jestem rezydentką 3. roku pediatrii w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, gdzie mam też przyjemność prowadzić cwiczenia z chorób zakaźnych dla studentów English Division z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Moje zainteresowania zawodowe obejmują temat chorób zakaźnych i tropikalnych u dzieci, chociaż jako rezydent wykazuję zainteresowanie szeroko pojętą pediatrią ogólną.
Aktualnie biorę udział w kongresie Mastercourse of European Academy of Paediatrics w Portugalii, gdzie, wydaje mi się, jestem jedynym rezydentem z Polski, dlatego stałam się niejako reprezentantem naszego kraju.
W mojej pracy w Sekcji Młodych PTP chciałabym skupić się na integracji międzynarodowej rezydentów pediatrii w ramach współpracy z yEAP (young European Academy of Paediatrics), celem wymiany doświadczeń zawodowych, dążenia do unifikacji wytycznych europejskich, promocji międzynarodowych konferencji.
Na polu krajowym, jestem zainteresowana przede wszystkim promocją wytycznych postępowania w najczęstszych chorobach spotykanych na oddziałach szpitalnych oraz w pracy ambulatoryjnej, zwłaszcza w temacie antybiotykoterapii.

4. Zuzanna Rybaczek

Oddział Warszawski

Jestem lekarzem rezydentem w trakcie modułu specjalistycznego specjalizacji z pediatrii. Pracuję w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym na Oddziale Gastroenterologii żywienia dzieci i Pediatrii.
Program kandydata: Stworzenie kampanii społecznych skierowanych do rodziców i nauczycieli przedszkoli dotyczących profilaktyki zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym (aktywność fizyczna, zdrowe nawyki żywieniowe, szczepienia), integracja środowiska młodych lekarzy poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz konferencji naukowych, zwiększenie aktywności ptp w social mediach

5. Martyna Sokół

Oddział Lubelski

Miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego: Oddział Pediatrii, Endokrynologii i
Diabetologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie
Chciałabym zwrócić się z prośbą o dołączenie mojej kandydatury na stanowisko członka
zarządu Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
Jestem lekarką rezydentką w trakcie drugiego szkolenia specjalizacyjnego z pediatrii. Swoje
szkolenie odbywam w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie
Krótki opis dotychczasowej działalności
W trakcie studiów poszerzałam swoją wiedzę w dziedzinie pediatrii oraz anestezjologii
uczestnicząc w różnych zjazdach i szkoleniach oraz jako członek kół naukowych. Podczas
studiów byłam członkiem:

1. SKN przy Klinice Pediatrii i Gastroenterologii UM w Lublinie

2. SKN przy Klinice Nefrologii Dziecięcej UM w Lublinie

3. SKN przy Klinice Neurologii Dziecięcej UM w Lublinie

4. SKN przy II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie.
W latach 2018-2020 byłam przewodniczącą dwóch kół naukowych, co pozwoliło mi uzyskać
doświadczenie w zarządzaniu zespołem zaangażowanych studentów.
Jestem autorką i współautorką publikacji naukowych w zakresie pediatrii i anestezjologii.
Od początku mojego szkolenia specjalizacyjnego (2022 rok) jestem członkiem Polskiego
Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Oddziału Lubelskiego Polskiego
Towarzystwa Pediatrycznego, a od 2024 roku także członkiem Polskiego Towarzystwa
Pediatrycznego.
W trakcie szkolenia specjalizacyjnego jako aktywny uczestnik brałam udział w następujących
konferencjach:

* VII Szkoła Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii dziecięcej –
prezentowałam wówczas pracę „Czy każdą wyniszczoną dziewczynkę podejrzewać o
anoreksję?”

* XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego – prezentowałam pracę
„Trichobezoar przyczyną ciężkiej niedokrwistości u 15-letniej dziewczynki”.

W trakcie I Zjazdu Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego uzupełniam
wykład Pani prof. Dr hab. Iwony Beń-Skowronek „Czy to cukrzyca? Dziecko z hiperglikemią
w SOR i oddziale pediatrycznym” o opis przypadku klinicznego.
W tym roku planuję rozpoczęcie doktoratu w temacie endokrynologii, a dokładniej
nowotworów tarczycy u dzieci.
Pomysły na moją działalność jako członek zarządu Sekcji Młodych PTP
Nawiązanie współpracy międzynarodowej celem ułatwienia młodym lekarzom wyjazdów na
staże zagraniczne między innymi dzięki współpracy z członkami Sekcji Młodych
Europejskiej Akademii Pediatrii (yEAP)
Pomoc w szukaniu dofinansowania do wyjazdów na konferencje, szkolenia oraz staże,
zwłaszcza zagraniczne.
Organizacja warsztatów praktycznych i szkoleń dla członków sekcji młodych oraz
zainteresowanych pediatrią studentów.
Ułatwienie nawiązywania współpracy wieloośrodkowej dzięki wymianie doświadczeń
między członkami – stworzenie bazy potencjalnych tematów do realizowania w formie
badania wieloośrodkowego.

6. Hanna Lypkan

Oddział Warszawski

Nazywam się Hanna Lypkan i jestem absolwentką kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie odbywam I rok specjalizacji z Pediatrii w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Z wielkim entuzjazmem pragnę zgłosić swoją kandydaturę do Zarządu Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
Dla mnie, możliwość przynależności do Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, jest nie tylko niezmiernym zaszczytem, ale również wyjątkową okazją do aktywnego przyczyniania się do jego rozwoju. Uważam, że moje dotychczasowe doświadczenia i charakterystyczna dla mnie staranność oraz zaangażowanie mogą znacząco wzbogacić działania Towarzystwa.
Zawsze podchodzę do powierzonych mi zadań z pełną odpowiedzialnością, dbając o każdy szczegół, co jest kluczowe w pracy medycznej, a tym bardziej w obszarze tak delikatnym jak pediatria. Moje zaangażowanie nie ograniczało się tylko do nauki. Podczas studiów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z pasją uczestniczyłam w wielu dodatkowych aktywnościach społecznych, które umożliwiły mi rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy lekarza.
Byłam aktywnym członkiem różnych Studenckich Kół Naukowych, gdzie miałam okazję pogłębiać swoją wiedzę medyczną oraz rozwijać umiejętności badawcze. Dodatkowo, jako działaczka IFMSA, pełniąc funkcję Koordynatora Lokalnego Projektu „Pora Seniora”, miałam okazję nie tylko organizować akcje charytatywne, ale również uczyć się, jak ważne jest zrozumienie potrzeb społeczności, z którymi pracujemy. Ta rola pozwoliła mi na rozwój umiejętności lidera, zarządzania zespołem oraz realizacji projektów od idei do efektu końcowego, co przyniosło znaczący wkład w rozwój sekcji.
Uważam, że te doświadczenia doskonale wpisują się w misję PTP, pozwalając mi na aktywne wspieranie rozwoju Towarzystwa oraz przyczynianie się do poprawy jakości opieki pediatrycznej w Polsce. Poniżej przedstawiam kilka moich propozycji dotyczących przyszłej działalności Sekcji:
• Ułatwienie dostępu do wiedzy dla młodych pediatrów.
• Promocja środowiska pediatrycznego.
• Integracja lekarzy, łącząca odpoczynek z osobistym rozwojem.
• Obalanie najważniejszych mitów pediatrycznych.
• Edukacja z podstaw pediatrii i umiejętności praktycznych.
• Wymiana doświadczeń między ośrodkami.
• Zachęcanie do rozwoju w dziedzinie pediatrii i ułatwianie ścieżki kariery naukowej.
• Organizacja spotkań z rodzicami oraz udostępnianie online informacji promujących szczepienia i porad dotyczących opieki nad dzieckiem.
• Wprowadzenie elektronicznego systemu ośrodków medycznych dla pacjentów pediatrycznych.
• Promowanie korzystania z systemów elektronicznych, np. elektronicznych kart szczepień dla każdego pacjenta.
• Wspieranie nauki do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego oraz porady dotyczące rozliczenia specjalizacji.
• Organizacja konkursów dla lekarzy i ośrodków pediatrycznych.
• Przeprowadzanie akcji charytatywnych.
Mam nadzieję, że moje doświadczenie i pasja pozwolą mi wnieść wartościowy wkład do pracy Zarządu Sekcji Młodych PTP. Z niecierpliwością oczekuję na możliwość rozpoczęcia współpracy.

7. Katarzyna Parcińska

Oddział Warszawski

Pracuję w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Pediatrii DSK UCK WUM w Warszawie, w grudniu rozpoczęłam 3 rok rezydentury. Jestem również członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego PTP oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego PTP. Działam w Europejskiej Akademii Pediatrii (EAP) jako reprezentantka Polski w Sekcji Młodych Young EAP. Moją działalność naukową koncentruję na tematyce dzieci chorujących na nieswoiste zapalenia jelit.
Chciałabym przede wszystkim rozpocząć współdziałanie i kooperację Sekcji Młodych PTP z sekcją Young European Academy of Paediatrics jak również zwiększyć widoczność sekcji i całego PTP w social mediach. Chciałabym, aby poprzez działalność Sekcji Młodych rezydenci mieli większe możliwości prezentowania swoich prac i przypadków klinicznych na konferencjach PTP oraz mieli większą sprawczość w kwestiach dotyczących zmian w programie specjalizacyjnym i realizacji stażów. Chciałabym również, aby każdy członek Sekcji Młodych miał przestrzeń na realizowanie własnych pomysłów i projektów oraz otrzymywał wsparcie Sekcji w tym zakresie.

8. Eliza Bogdan

Oddział Gdański

Ukończyłam kierunek lekarski na  Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w 2022roku. Jestem obecnie w trakcie pierwszego roku rezydentury z Pediatrii w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci GUMed. Od III roku studiów byłam aktywną członkinią Studenckiego Koła Naukowego przy ww. Klinice. W trakcie V roku studiów byłam zastępczynią przewodniczącej, a podczas VI roku studiów przewodniczącą ww. koła naukowego. Wraz z SKN'em udało nam się przeprowadzić akcje edukacyjne np. serię wykładów oraz animacji w Gdańskich tramwajach pt. „Zdalne Zdrowie” czy program „Jestem na 6! Wiem jak zdrowo jeść”.

Byłam również vice-przewodniczącą komitetu organizacyjnego konferencji studenckiej „Spotkania z pediatrią” 2022 roku, a w 2020 wystąpiłam podczas tej konferencji z prezentacją przypadku „Czy to na pewno tylko zaparcia?”.
Moje plany:

- rozpowszechnienie wiedzy o PTP oraz utworzenie kont w social-mediach towarzystwa w celu rozpowszechniania wiedzy zgodnej z EBM wsród rodziców (organizacja np. live'ów q&a), zwiększanie zaufania do lekarzy

- integracja rezydentów pediatrii z całej Polski- wymiana doświadczeń, założenie grupy/konwersacji.

- grupa wspierania uczących się do PES z wymianą doświadczeń.

- uzgodnienie wspólnych celów nauki oraz organizacja szkoleń dla młodych lekarzy

Kandydaci na Członków Komisji Rewizyjnej Sekcji Młodych PTP

1. Aleksandra Warchoł

Oddział Warszawski

Jestem absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuję się w zakresie pediatrii. W ramach mojej specjalizacji zajmuję się opieką nad dziećmi w każdym wieku, zarówno w zakresie profilaktyki zdrowotnej (przeprowadzając badania bilansowe, kwalifikując do szczepień), jak i leczenia w trakcie infekcji. Praktykuje w duchu medycyny opartej na danych naukowych (Evidence Based Medicine). Doświadczenie zawodowe uzyskałam podczas pracy w Klinice Gastroenterologii Żywienia Dzieci i Pediatrii DSK UCK WUM oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę w zakresie chorób dziecięcych uczestnicząc w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach branżowych i kursach (EPALS). Dwukrotnie uczestniczyłam jako prelegent w cyklicznych konferencjach OWPTP.
Jako kandydat do komisji rewizyjnej zobowiązuję się do rzetelnego nadzoru nad pracami Zarządu PTP oraz czynnego udziału w realizacji wszelkich projektów podejmowanych w ramach Sekcji Młodych PTP

2. Natalia Stalony

Oddział Warszawski

Jestem absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - w 2018 roku ukończyłam studia na kierunku Farmacja, zaś w 2020 roku – kierunek Lekarski. Połączenie tych dwóch kierunków zapewniło mi szersze spojrzenie na medycynę, farmakoterapię oraz problemy, z jakimi boryka się ochrona zdrowia w Polsce, a co za tym idzie – polscy pacjenci.
W zasadzie od początku studiów aktywnie angażowałam się i uczestniczyłam w pracy na rzecz studentów oraz Uczelni. Na początku działałam na szczeblu wydziałowym w ramach Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego, a następnie, początkowo jako Przewodnicząca Komisji Dydaktyki, a później jako przewodnicząca Zarządu Głównego Samorządu Studentów WUM byłam zaangażowana w działalność na szczeblu uczelnianym, udzielając się jako Senator Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz członek Rady Uczelni WUM. Na szczeblu ogólnopolskim brałam czynny udział w pracach Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego, która umożliwiła nawiązanie wielu znajomości, wymianę doświadczeń między uczelniami medycznymi w Polsce oraz pozwoliła zidentyfikować problemy dotyczące studiów medycznych oraz proponować sposób ich rozwiązywania.
Obecnie jestem rezydentką trzeciego roku pediatrii w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzięki możliwości pracy w szpitalu klinicznym mam możliwość rozwoju zawodowego w gronie najlepszych specjalistów.
Jako przyszły pediatra jestem zainteresowana przede wszystkim holistyczną opieką nad pacjentem pediatrycznym, a z uwagi na miejsce mojej pracy szczególnym zainteresowaniem darzę pacjentów z eozynofilowym zapaleniem przełyku i to na nich koncentruję moją pracę naukową.
Dzięki pracy na rzecz społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wiem, że niezwykle istotne w pracy każdego stowarzyszenia czy organu jest stałe monitorowanie rozwoju zaplanowanych projektów i uchwał oraz kontrola pracy Zarządu celem podjęcia kroków zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości i umożliwiających ich likwidację.
Dodatkowo, poza obowiązkami wynikającymi z zadań Komisji Rewizyjnej, chciałabym również wspierać pracę Zarządu Sekcji Młodych PTP oraz nieść pomoc w rozwijaniu i realizacji pomysłów członków sekcji.

3. Martyna Sokół

Oddział Warszawski

Miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego: Oddział Pediatrii, Endokrynologii i
Diabetologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie
Chciałabym zwrócić się z prośbą o dołączenie mojej kandydatury na stanowisko członka
komisji rewizyjnej Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
Jestem lekarką rezydentką w trakcie drugiego szkolenia specjalizacyjnego z pediatrii. Swoje
szkolenie odbywam w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie
Krótki opis dotychczasowej działalności
W trakcie studiów poszerzałam swoją wiedzę w dziedzinie pediatrii oraz anestezjologii
uczestnicząc w różnych zjazdach i szkoleniach oraz jako członek kół naukowych. Podczas
studiów byłam członkiem

1. SKN przy Klinice Pediatrii i Gastroenterologii UM w Lublinie
2. SKN przy Klinice Nefrologii Dziecięcej UM w Lublinie
3. SKN przy Klinice Neurologii Dziecięcej UM w Lublinie
4. SKN przy II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie.
W latach 2018-2020 byłam przewodniczącą dwóch kół naukowych, co pozwoliło mi uzyskać
doświadczenie w zarządzaniu zespołem zaangażowanych studentów.
Jestem autorką i współautorką publikacji naukowych w zakresie pediatrii i anestezjologii.
Od początku mojego szkolenia specjalizacyjnego (2022 rok) jestem członkiem Polskiego
Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Oddziału Lubelskiego Polskiego
Towarzystwa Pediatrycznego, a od 2024 roku także członkiem Polskiego Towarzystwa
Pediatrycznego.
W trakcie szkolenia specjalizacyjnego jako aktywny uczestnik brałam udział w następujących
konferencjach:

* VII Szkoła Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii dziecięcej – prezentowałam wówczas pracę „Czy każdą wyniszczoną dziewczynkę podejrzewać o anoreksję?”
* XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego – prezentowałam pracę „Trichobezoar przyczyną ciężkiej niedokrwistości u 15-letniej dziewczynki”.

W trakcie I Zjazdu Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego uzupełniam wykład Pani prof. Dr hab. Iwony Beń-Skowronek „Czy to cukrzyca? Dziecko z hiperglikemią w SOR i oddziale pediatrycznym” o opis przypadku klinicznego.

W tym roku planuję rozpoczęcie doktoratu w temacie endokrynologii, a dokładniej nowotworów tarczycy u dzieci.
Pomysły na moją działalność jako członek komisji rewizyjnej Sekcji Młodych PTP
Nawiązanie współpracy międzynarodowej celem ułatwienia młodym lekarzom wyjazdów na
staże zagraniczne między innymi dzięki współpracy z członkami Sekcji Młodych
Europejskiej Akademii Pediatrii (yEAP)
Pomoc w szukaniu dofinansowania do wyjazdów na konferencje, szkolenia oraz staże,
zwłaszcza zagraniczne.
Organizacja warsztatów praktycznych i szkoleń dla członków sekcji młodych oraz
zainteresowanych pediatrią studentów.
Ułatwienie nawiązywania współpracy wieloośrodkowej dzięki wymianie doświadczeń
między członkami – stworzenie bazy potencjalnych tematów do realizowania w formie
badania wieloośrodkowego.

4. Magdalena Chazan

Oddzial Warszawski

Jestem rezydentem III roku pediatrii, szkolenie odbywam w Klinice Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas studiów byłam członkiem Studenckiego Koła Naukowego GEKON, działającego przy Klinice Gastroenterologii Dziecięcej WUM, uczestniczyłam w spotkaniach koła oraz w pracy naukowej. Podczas pracy w Klinice zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem chorób ogólnopediatrycznych i gastroenterologicznych, prowadzę zajęcia ze studentami IV roku oraz rozpoczynam działalność naukową pod postacią pisania artykułów i zbierania materiału do doktoratu. Pozazawodowo interesuję się muzyką, uczę się śpiewu i gry na ukulele oraz lubię spędzać czas na łonie natury.
Moje pomysły na działalność w Sekcji Młodych PTP obejmują organizację konferencji i spotkań naukowych dla młodych lekarzy, na których moglibyśmy pogłębiać naszą wiedzę, a przede wszystkim doskonalić umiejętności praktyczne podczas warsztatów. Byłaby to także okazja do porównania doświadczeń rezydentów z całego kraju. Za bardzo ważne uważam umiejętność pracy zespołowej oraz słuchanie siebie nawzajem.

5. Hanna Lypkan

Oddział Warszawski

Nazywam się Hanna Lypkan i jestem absolwentką kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie odbywam I rok specjalizacji z Pediatrii w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Z wielkim entuzjazmem pragnę zgłosić swoją kandydaturę do Komisji Rewizyjnej Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
Dla mnie, możliwość przynależności do Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, jest nie tylko niezmiernym zaszczytem, ale również wyjątkową okazją do aktywnego przyczyniania się do jego rozwoju. Uważam, że moje dotychczasowe doświadczenia i charakterystyczna dla mnie staranność oraz zaangażowanie mogą znacząco wzbogacić działania Towarzystwa.
Zawsze podchodzę do powierzonych mi zadań z pełną odpowiedzialnością, dbając o każdy szczegół, co jest kluczowe w pracy medycznej, a tym bardziej w obszarze tak delikatnym jak pediatria. Moje zaangażowanie nie ograniczało się tylko do nauki. Podczas studiów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z pasją uczestniczyłam w wielu dodatkowych aktywnościach społecznych, które umożliwiły mi rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy lekarza.
Byłam aktywnym członkiem różnych Studenckich Kół Naukowych, gdzie miałam okazję pogłębiać swoją wiedzę medyczną oraz rozwijać umiejętności badawcze. Dodatkowo, jako działaczka IFMSA, pełniąc funkcję Koordynatora Lokalnego Projektu „Pora Seniora”, miałam okazję nie tylko organizować akcje charytatywne, ale również uczyć się, jak ważne jest zrozumienie potrzeb społeczności, z którymi pracujemy. Ta rola pozwoliła mi na rozwój umiejętności lidera, zarządzania zespołem oraz realizacji projektów od idei do efektu końcowego, co przyniosło znaczący wkład w rozwój sekcji.
Uważam, że te doświadczenia doskonale wpisują się w misję PTP, pozwalając mi na aktywne wspieranie rozwoju Towarzystwa oraz przyczynianie się do poprawy jakości opieki pediatrycznej w Polsce. Poniżej przedstawiam kilka moich propozycji dotyczących przyszłej działalności Sekcji:
• Ułatwienie dostępu do wiedzy dla młodych pediatrów.
• Promocja środowiska pediatrycznego.
• Integracja lekarzy, łącząca odpoczynek z osobistym rozwojem.
• Obalanie najważniejszych mitów pediatrycznych.
• Edukacja z podstaw pediatrii i umiejętności praktycznych.
• Wymiana doświadczeń między ośrodkami.
• Zachęcanie do rozwoju w dziedzinie pediatrii i ułatwianie ścieżki kariery naukowej.
• Organizacja spotkań z rodzicami oraz udostępnianie online informacji promujących szczepienia i porad dotyczących opieki nad dzieckiem.
• Wprowadzenie elektronicznego systemu ośrodków medycznych dla pacjentów pediatrycznych.
• Promowanie korzystania z systemów elektronicznych, np. elektronicznych kart szczepień dla każdego pacjenta.
• Wspieranie nauki do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego oraz porady dotyczące rozliczenia specjalizacji.
• Organizacja konkursów dla lekarzy i ośrodków pediatrycznych.
• Przeprowadzanie akcji charytatywnych.
Mam nadzieję, że moje doświadczenie i pasja pozwolą mi wnieść wartościowy wkład do pracy Komisji Rewizyjnej Sekcji Młodych PTP. Z niecierpliwością oczekuję na możliwość rozpoczęcia współpracy.

6. Katarzyna Parcińska

Oddział Warszawski

Pracuję w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Pediatrii DSK UCK WUM w Warszawie, w grudniu rozpoczęłam 3 rok rezydentury. Jestem również członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego PTP oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego PTP. Działam w Europejskiej Akademii Pediatrii (EAP) jako reprezentantka Polski w Sekcji Młodych Young EAP. Moją działalność naukową koncentruję na tematyce dzieci chorujących na nieswoiste zapalenia jelit.
Chciałabym przede wszystkim rozpocząć współdziałanie i kooperację Sekcji Młodych PTP z sekcją Young European Academy of Paediatrics jak również zwiększyć widoczność sekcji i całego PTP w social mediach. Chciałabym, aby poprzez działalność Sekcji Młodych rezydenci mieli większe możliwości prezentowania swoich prac i przypadków klinicznych na konferencjach PTP oraz mieli większą sprawczość w kwestiach dotyczących zmian w programie specjalizacyjnym i realizacji stażów. Chciałabym również, aby każdy członek Sekcji Młodych miał przestrzeń na realizowanie własnych pomysłów i projektów oraz otrzymywał wsparcie Sekcji w tym zakresie.