Deklaracja

Członkiem Sekcji Młodych może być każdy członek PTP w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z pediatrii lub pierwszej specjalizacji szczegółowej i opłacający na bieżąco składki członkowskie.

Do czasu ukonstytuowania się Sekcji Młodych i Zarządu Sekcji Młodych, deklaracje będą rozpatrywane przez Zarząd Główny PTP.