Informacje

Sekcja Młodych PTP prowadzona będzie przez rezydentów i dla rezydentów (oraz osoby w trakcie specjalizacji w innych trybach), będzie platformą do podejmowania inicjatyw i organizowania wydarzeń ważnych dla przyszłych pediatrów. W Polsce aktualnie (dane na styczeń 2024) mamy 2214 rezydentów w pediatrii. Sekcja ma również służyć integracji i współpracy środowiska pediatrycznego w Polsce jak i w Europie.

Sekcja Młodych PTP jako samodzielna sekcja PTP ma na celu realizować we współpracy z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego zadania, do których należą m.in.:

 1. zrzeszanie osób w trakcie specjalizacji z pediatrii i szczegółowych specjalizacji dziecięcych,
 2. poszerzanie aktualnej wiedzy pediatrycznej wśród lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii,
 3. organizowanie szkoleń i warsztatów dla Członków Sekcji Młodych PTP,
 4. promowanie działalności naukowej Członków Sekcji Młodych PTP poprzez umożliwianie prezentowania własnych badań i przypadków klinicznych na konferencjach i szkoleniach,
 5. wymiana doświadczeń i rozwój współpracy z członkami Sekcji Młodych Europejskiej Akademii Pediatrii (yEAP)
 6. organizowanie akcji społecznych propagujących działania profilaktyczne u dzieci i ich rodziców.

Zgodnie z zapisami Statutu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, kolejne kroki związane z powołaniem Sekcji Młodych PTP obejmują:

 1. powołanie sekcji przez Zarząd Główny PTP,
 2. zrzeszanie się członków poprzez złożenie deklaracji zapisu do sekcji (deklaracja w formie elektronicznej),
 3. walne zebranie członków sekcji,
 4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej sekcji.

1. Sekcja Młodych PTP została już powołana przez Zarząd Główny PTP.

2. Deklarację przystąpienia do Sekcji Młodych PTP można wypełnić na tej stronie

Członkiem Sekcji Młodych może być każdy członek PTP w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z pediatrii lub pierwszej specjalizacji szczegółowej i opłacający na bieżąco składki członkowskie.

Do czasu ukonstytuowania się Sekcji Młodych i Zarządu Sekcji Młodych, deklaracje będą rozpatrywane przez Zarząd Główny PTP.

Termin Walnego Zgromadzenia Sekcji Młodych PTP, które będzie odbywało się online, zostanie ustalony i podany na Kongresie Młodych PTP.

W trakcie Walnego Zebrania Sekcji Młodych PTP przeprowadzone zostaną wybory:

 • Przewodniczącej/Przewodniczącego Sekcji
 • Zarządu Sekcji (w liczbie 5-7 osób)
 • Komisji Rewizyjnej (3 osoby)

Kandydatem na Przewodniczącego Sekcji Młodych, Członka Zarządu Sekcji Młodych, Członka Komisji Rewizyjnej Sekcji Młodych, może być każdy aktywny członek Sekcji Młodych PTP.

W związku ze zmianą dotyczącą wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej Sekcji Młodych, prosimy o ponowne przesyłanie swoich kandydatur, korzystając z formularzy na tej stronie

Zgłoszenia kandydatów przyjmować będziemy po ogłoszeniu terminu Walnego Zebrania Sekcji do 7 dni przed tym terminem.

Osoby, które już zgłosiły swoje kandydatury zapraszamy do współpracy w tworzeniu wstępnych zasad działania Sekcji Młodych PTP.

Zarząd Główny PTP zaproponuje treść regulaminu pierwszego Walnego Zgromadzenia Sekcji, który następnie zostanie poddany pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. Będziemy również wspierać Zarząd Sekcji w sprawach formalnych i administracyjnych.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z opiekunami sekcji z ramienia PTP poprzez adres mailowy sekretariatu PTP (sekretariat@ptp.edu.pl)

Opiekunowie Sekcji Młodych:

prof. dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek

dr n. med. Agnieszka Lipińska-Opałka

lek. Katarzyna Parcińska (rezydentka)