Komisja Rewizyjna

Zgłoszenia kandydatów do Komisji Rewizyjnej Sekcji Młodych PTP:

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń. Członkowie Sekcji Młodych otrzymali zaproszenia na Walne Zebranie, na którym odbędą się wybory władz Sekcji.