Kandydaci

Kandydatem na Przewodniczącego Sekcji Młodych, Członka Zarządu Sekcji Młodych, Członka Komisji Rewizyjnej Sekcji Młodych, może być każdy aktywny członek Sekcji Młodych PTP.

Przed zgłoszeniem swojej kandydatury należy wypełnić deklarację przystąpienia do Sekcji Młodych PTP.

W związku ze zmianą dotyczącą wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej Sekcji Młodych, prosimy o ponowne przesyłanie swoich kandydatur, korzystając z formularzy na tej stronie.

Zgłoszenia kandydatów przyjmować będziemy po ogłoszeniu terminu Walnego Zebrania Sekcji do 7 dni przed tym terminem. Można zgłosić swoją kandydaturę we wszystkich trzech kategoriach, ale wybory odbędą się w kolejności Przewodniczący > Członkowie Zarządu > Członkowie Komisji Rewizyjnej. Wybór we wcześniejszym głosowaniu powoduje usunięcie kandydatury z kolejnych głosowań.

Osoby, które już zgłosiły swoje kandydatury zapraszamy do współpracy w tworzeniu wstępnych zasad działania Sekcji Młodych PTP.

Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego Sekcji Młodych PTP

Zgłoszenia kandydatów do Zarządu Sekcji Młodych PTP

Zgłoszenia kandydatów do Komisji Rewizyjnej Sekcji Młodych PTP